• De gevorderde Cursussen

De Master Cursus: 

Deze 9-daagse cursus wordt een paar keer per jaar gegegeven in Nederland, Duitsland en Amerika.

De Master Cursus gaat over je leven meester worden. Dat houdt in, dat je in staat bent om verder te reiken dan je beperkingen en met mensen en gebeurtenissen kunt omgaan zonder nog meer disharmonie en verwarring te scheppen in de wereld.  Het gaat ook over het uitbreiden van je verantwoordelijkheidsbesef, over het loskomen van de valstrik van een comfortabel leven.  Over het aanboren van de volgende laag van je eigen ontplooiing. Een bijzondere stap in de evolutie van jouw bewustzijn.

Tijdens de Master Course wordt een nieuw zelf wakker. Een veel breder, meer ontspannen, toleranter, authentieker en inclusiever zelf. Een veel plezieriger zelf, dat onmogelijk ontdekt, ervaren en volledig begrepen kan worden zonder de aanwezigheid en medewerking van anderen. Het gaat om een hoger zelf dat zich verbonden weet met zichzelf, anderen, de maatschappij en heel het leven. Een diepe connectie komt tot stand.

Je ondersteunt elkaar in het behalen van doelen die eerst onwaarschijnlijk leken. Het leert je om ontmoediging aan te pakken waardoor je je doelen makkelijker kunt realiseren.

De Master Cursus is uitdagend, je leert risico’s te nemen en te vertrouwen. Je gaat je kwetsbaar opstellen en wordt uitgenodigd de ideeën die je over jezelf hebt los te laten. Je wordt echt.

Er staan zeer ervaren trainers voor je klaar om je te ondersteunen bij dit proces.

Vereisten: De Avatar® Cursus

 

De Avatar® Professional Cursus:

Deze 7-daagse cursus wordt tweemaal per jaar gegeven, in Duitsland en Florida.

Het biedt een speelse exploratie aan van de verborgen identiteiten en weerstanden die ons van succes weerhouden. Het verdiept je leiderschapsvermogens, je connectie met wat het meest belangrijk is voor jou en je hogere doel.

Je leert volledig comfortabel te zijn met jezelf en anderen. Het ontwikkelt de vaardigheid om volledig in het hier en nu aanwezig te zijn en moedigt je aan echt te worden. Je leert wat presentie is en hoe je bewust identiteit creëert.

Je krijgt een groter vermogen om vanuit vrije wil waar te nemen en te handelen in ruimte en tijd.

Het geeft je de mentale en emotionele sleutels in handen om met succes je hoogste talenten in de wereld te ontplooien.

Het creëert een gevoel van ontzag, verwondering en dankbaarheid.

Vereisten: De Avatar® Cursus en de Master Cursus

 

De Integriteits Cursus:

Deze 9 daagse cursus wordt in Nederland, Duitsland en Florida gegeven.

Bij deze cursus neem je je eigen acties eerlijk onder de loep, in plaats van ze te verdedigen.  We vinden het vaak makkelijker om in de aanval te gaan dan iets toe te geven. Hier is dan ook moed voor nodig!

Eerlijker worden met onszelf houdt in dat we meer eerlijkheid bijdragen aan het collectieve bewustzijn van de wereld, en dit verschaft het fundament waarop een verlichte planetaire beschaving gebouwd kan worden.

De verwachte resultaten van de cursus zijn: verhoogd welzijn, inzichten in aanvallen en meningsverschillen en het vrij maken van creatieve energie.

Vereisten: De Avatar® Cursus en de Master Cursus

De Avatar® Wizard Cursus:

Deze 13 daagse cursus wordt eenmaal per jaar in Florida gegeven.

Het Wizard materiaal is een studie van processen en technieken waarmee welbewust verandering kan worden gebracht in de creatie die we “beschaving” noemen.

Als je het collectieve bewustzijn van deze planeet opvat als bijzonder onstuimig water, dat ondoorzichtig is geworden door massa’s golven, veel beweging, stromingen, draaikolken, windkrachten en het tij van verlangen en weerstand, dan zul je, elke keer dat je innerlijke rust vindt en in het hier-en-nu belandt, een stilte creëren in dit troebele bewustzijn, waardoor het begint te bedaren.

Als ons aantal groot genoeg is en we voldoende stil geworden zijn, zal elk wezen en elk aspect van het collectieve bewustzijn helder inzien in welke richting we evolueren. Dan zal de Tao duidelijk zijn voor iedereen.

De Avatar® Wizard Cursus is een doorgang tot een gewaarzijn dat ruimer is dan jijzelf en opent een interesse in hoe je een verschil kunt maken in de wereld. Het voert je behoedzaam tot in de diepste regionen van bewustzijn. Je reist door het labyrinth van verwarring en indoctrinatie dat doorgaans voor waakbewustzijn wordt aangezien. Je reist verder naar gebieden van de geest en via subtiele waarnemingen tot in het kerngebied van identiteiten. Onderweg bevrijd je gewaarzijn van vergeten, verwaarloosde en afgewezen issues die jouw kracht en vertrouwen ondermijnen.

Tenslotte kom je uit bij de verblijfplaats van het onuitputtelijke zelf- het Wizard-zelf.

Aan de basis van bewustzijn, oog in oog met het goddelijke, tref je het wezenlijke aan waarin iedereen deelt, het wezenlijke dat, los van politieke intriges, de wereld kan veranderen.

Van de Wizard Cursus mag je op z’n minst een zelfde mate van winst verwachten als je kreeg op de Avatar Cursus in combinatie met de Master Cursus.

Vereisten: De Avatar® Cursus en de Master Cursus

 

 

“FASTEN YOUR SPIRITUAL SEATBELTS” 

Harry Palmer, author of the Avatar® materials.

 

Nu aanmelden