• De Avatar Cursus

De Avatar® Cursus

De 9-daagse Avatar® Cursus bestaat uit 3 delen waar je aaneengesloten of in delen aan kunt deelnemen.

Ze worden regelmatig gegeven door gelicenseerde Avatar® Masters op verschillende locaties in Nederland en de rest van de wereld.

Je krijgt veel 1 op 1 begeleiding en werkt veelal in je eigen tempo.

De oefeningen zijn ervaringsgericht. Het resultaat is niet alleen te weten maar ook te doen.

 

Deel 1: De ReSurfacing® Workshop

Deze 2-daagse workshop is het eerste weekend van de 9 daagse cursus en kan ook als een onafhankelijke workshop gevolgd worden.

Je werkt o.a. met een aantal boeken die je kunt zien als reisgids om de innerlijke werking van jouw bewustzijn te onderzoeken. Hoe ver je daarbij gaat bepaal je zelf.

Deel 1 wordt gegeven in de vorm van een laagdrempelige workshop, waarin je informatie, demonstraties en ervaringsgerichte oefeningen krijgt die je bewust maken van de onbegrensde mogelijkheden van een leven vanuit vrije wil.

Aspecten van bewustzijn die aan bod komen:

Overtuigingen, Werkelijkheid, Bewustzijn

De 2-daagse brengt bepaalde ideeën naar voren over het verband tussen overtuigingen en werkelijkheid. Deze ideeën worden op verschillende manieren onderzocht, in groepsdiscussies en door persoonlijke verkenningen, om voor jezelf te bepalen of dat verband wel of niet bestaat.

De oefeningen laten je een kijkje nemen achter de schermen van het bewustzijn om je een blik te gunnen op de blauwdrukken die jij gebruikt bij de vormgeving van jouw leven. Deze reis heeft als resultaat dat je een intieme connectie krijgt met een diepere, meer compassievolle en bewustere zijnstoestand. Het brengt een “jij” tevoorschijn die alle ideeën te boven gaat die jij over jezelf en de wereld hebt gecreëerd. Dit moment van overstijgen, of “Resurfacing” is een glimp van het domein dat toegankelijk wordt met het Avatarmateriaal.

Resurfacing gaat over jezelf losmaken uit oude creaties zodat je weer opgaat in gewaarzijn. Het is een proces, een natuurlijk gebeuren, waarin je jezelf aan jezelf onthult.

Door de oefeningen zul je gaan ervaren welke zaken voor jou persoonlijk een nadere bestudering waard zijn. Daarbij gaat het om motieven en principes die jouw bestaan vormgeven. Ze zijn even uniek als je vingerafdrukken. Door ze bloot te leggen zul je in nieuwe gebieden en tot nieuwe inzichten komen, die het begrip van het bestaan aanzienlijk zullen verruimen.

Je zult ook nieuwe inzichten en realisaties krijgen over de mechanismen in je waarnemen, denken en handelen. Kortom hoe jouw leven werkt of waarom het niet werkt en gaat hier vervolgens mee aan de slag.

Al doende zul je je van je eigen creatieve kracht bewust worden. Die zal je verrassen en verbazen. Als je ervoor kiest deze kracht te volgen tot aan haar bron, dan zul je daar een onmetelijke zee van gewaarzijn aantreffen, die zich uitstrekt voorbij tijd, bewustzijn en creatie.

Kosten: Boeken: € 59,50

2 daagse Resurfacing® Workshop €272,25 incl. 21% btw

 

Deel 2: De Oefeningen

Aspecten van bewustzijn die aan bod komen: Creatie, Waarneming, Ervaring

Deel 2 van de Avatar® Cursus verduidelijkt en ontvouwt een buitenzintuiglijk perceptiekanaal naar het fysieke universum, waarvan je je misschien al vaag bewust bent; uitgebreider voelen. Dit is geen zintuiglijk gevoel en vereist geen lichamelijk contact. Het brengt de geest tot rust en biedt een behoorlijke verruiming van je levensgevoel.

Deel 2 ontwikkelt jouw vaardigheid om de werkelijkheid van je voorkeur te creëren. Door meer grip te krijgen op je eigen mentale programmering kom je tot transformerende inzichten over waarom bepaalde aspecten van jouw leven tekort geschoten zijn en wat je kunt doen om dat te herstellen.

  • Je verandert dat deel van je zelf dat je ergste vijand was in een vriend die je gidst.
  • Je leert verruimd en flexibel waar te nemen, los van vooroordelen of persoonlijke interpretaties.
  • Je ontwikkelt de vaardigheid je persoonlijke doelen te realiseren en belemmeringen fundamenteel aan te pakken.
  • Zelfsaboterende overtuigingen worden ontmaskerd voordat ze jou nog meer schade kunnen toebrengen.
  • Stress wordt ingeruild voor een ontspannen gewaarzijn.
  • Je leert hoe je de werkelijkheid kunt ervaren zonder oordeel, afgescheidenheid of vervorming.

Deel 2 is een kans om je zaken op orde te krijgen voordat je grote avontuur begint.

Voor deel 2 heb je 4 tot 5 dagen nodig, afhankelijk van wat je tegenkomt.

Kosten: €544,50,- incl 21% btw

 

Deel 3: De Procedures

Aspecten van bewustzijn die aan bod komen:

Identiteit, Zijnstoestanden, Gewaarzijn

In deel 3 van De Avatar® Cursus ontwikkel je de vaardigheid om realiteiten te discreëren die de verborgen obstakels en barrières vormen voor jouw handelen vanuit bron.

Je ontvangt een initiatie, waarin je kennis maakt met en de gelegenheid krijgt om een aantal van de meest basale en voordien transparante overtuigingsstructuren van het universum te discreëren. Transparant omdat je ze niet ziet, maar er doorheen kijkt. Meestal is dit een verlichtende ervaring die inzicht biedt en je daardoor enige tijd in een euforische toestand kan brengen.

Daarna ga je zelfstandig aan de slag met de procedures die je de mogelijkheid geven om lichamelijke gewaarwordingen, inter-persoonlijke conflicten, afhankelijkheden, beperkingen, hardnekkige kwesties, dwangmatigheden en de overtuigingen van anderen te hanteren.

De procedures spreken je ervaringen, overtuigingen en of houdingen aan, die je waardering van het leven zouden kunnen verstoren.

Je leert situaties effectief te veranderen, doelen te realiseren, stress uit je woordenboek te schrappen, creatieve energie te ontwikkelen en conflicten te buigen in win/win situaties.

Je leven komt weer in de flow!

Voor deel 3 heb je 2 tot 4 dagen nodig.

Kosten: € 1603,25 incl 21 % btw

Totaalbedrag van de gehele 9-daagse cursus: € 2420,- incl 21 % btw

Nu aanmelden